Млад Одитор 2019

Петима студенти спечелиха парични награди, стажове и стипендии за обучение в осмото издание на националния конкурс “Млад одитор”, който се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и одиторските дружества “Ейч Ел Би България” и “Захаринова Нексиа .

Целта му е да популяризира одиторската професия сред младите хора в България, както и да подчертае ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло. Тази година церемонията беше водена от вицепрезидента на ВУЗФ Детелина Смилкова.

Първото място в конкурса спечели Тансу Сали, студентка в Стопанската академия “Димитър А. Ценов” – Свищов. Тя получи парична награда в размер на 2000 лв. и възможност за едномесечен стаж в одиторските компании “Ейч Ел Би България” и “Захаринова Нексиа”. Наградата беше връчена от председателя на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Менда Стоянова.

Второто място в конкурса спечели Симона Димитрова, студентка в УНСС, a третото място отиде при Живана Пепик от Северна Македония и също студентка в УНСС. Двете призьорки получиха парични награди под формата на стипендии за обучение и възможност за едномесечни стажове в одиторските компании, организатори на конкурса. Наградите връчиха Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, Димитрина Захаринова, управител на “Захаринова Нексиа” и Велин Филипов, зам.-председател на ИДЕС. На първите три отличени места победителя получиха и специално изработени за тях плакети.

На церемонията бяха присъдени и 2 поощрителни награди за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуси. Годишна стипендия в размер на 20% от таксата за обучение по специалностите в магистърската степен на ВУЗФ спечели Ралица Благоева от УНСС. Наградата й бе връчена лично от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов. Втората пооощрителна награда беше връчена на Ирена Койчева, УНСС от Цветан Цветков, председател на Сметната палата.

Специално място в церемонията беше отделено на приветствието на финалиста и победител в първото издание на конкурса “Млад одитор” 2012 г. – Кирил Башикаров, възпитаник на ВУЗФ. Той приветства победителите и участниците в тазгодишното издание на състезанието и им разказа, че участието му в този конкурс е дало тласък на професионалното му развитие и кариера в една от най-големите одиторски компании.

Тази година в конкурса се включиха студенти от над 10 университета в страната, сред които ВУЗФ, СУ “Св. Климент Охридски”, УНСС, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, Икономически университет – Варна, Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Русенски университет “Ангел Кънчев” и други. До втория кръг, решаването на тест, бяха допуснати 80 участници. До третия кръг, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора.

Церемонията беше уважена от редица официални гости от държавните институции, финансовия, застрахователния и одиторския сектор, преподаватели от висшите училища в страната и др. Сред официалните гости бяха Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор (КФН)Цветан Цветков, председател на Сметната палата, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Стефка Стоева, председател на Централната избирателна комисия, Георги Начев, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, Тошко Тодоров, зам.-председател на Сметната палата,Весела Караиванова-Начева, подуправител на Нацоналния осигурителен институт, Светла Несторова, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и други.

Официалните гости адмирираха организаторите за постоянството, с което организират за поредна година този толкова успешен и полезен конкурс за младите хора. Г-жа Менда Стоянова пожела все повече държавни институции и компании да подкрепят конкурса и да предлагат повече наградни стимули и възможности за реализация на участниците. От името на КФН г-жа Диана Йорданова покани победителите и участниците в конкурса да участват в конкурсите за работа, обявени от Комисията за финансов надзор. Възможностите за реализация на младите специалисти в Сметната палата представи и г-н Цветан Цветков.

На церемонията бяха набелязани и разнообразни идеи за продължаване на добрите и работещи практики за нови конкурси, сред които “Млад застраховател”. Тази идея бе подкрепена от г-жа Светла Несторова, председател на УС на АБЗ и доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Победителите в конкурса “Млад одитор”- 2019 г.