Захаринова и партньори ВУЗФ Университет HLB Bulgaria


Навигация: Начална страница Организационен комитет

Организационен комитет

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОДИТ ЗА СТУДЕНТИ
„МЛАД ОДИТОР” 2016 г.

Ръководството на “Ейч Ел Би БЪЛГАРИЯ” ООД,
Ръководството на „Захаринова и Партньори” ООД и
Ръководството на Висшето училище по застраховане и финанси,

ОПРЕДЕЛИХА

Във връзка с предстоящото национално състезание по одит за студенти „Млад одитор” организацонен комитет (ОК) с членове:
1. Юлия Кафалиева, Мениджър „Публичен сектор“,  „Ейч Ел Би България” ООД
2. Юлияна Георгиева – Мениджър комуникации и кариерно развитие, Висше училище по застраховане и финанси

 

Дата: 10.02.2016 г.

Гр. София