Организационен комитет

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОДИТ ЗА СТУДЕНТИ „МЛАД ОДИТОР” 2019 г.

Ръководството на “Ейч Ел Би БЪЛГАРИЯ” ООД,
Ръководството на „Захаринова Нексиа” ООД и
Ръководството на Висшето училище по застраховане и финанси,

ОПРЕДЕЛИХА

Във връзка с предстоящото национално състезание по одит за студенти „Млад одитор” организацонен комитет (ОК) с членове:
1. Юлия Кафалиева, Мениджър „Публичен сектор“,  „Ейч Ел Би България” ООД
2. Юлияна Георгиева – Мениджър комуникации и кариерно развитие, Висше училище по застраховане и финанси

 

Дата: 11.02.2019 г.

Гр. София