Захаринова и партньори ВУЗФ Университет HLB Bulgaria


Навигация: Начална страница Жури

Жури

ЖУРИ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ОДИТ ЗА СТУДЕНТИ
„МЛАД ОДИТОР” 2015 г.

 

Ръководството на СОП „ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД, Ръководството на СОП „Захаринова и Партньори” ООД и Ръководството на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

 

ОПРЕДЕЛИХА

Жури, във връзка с предстоящия национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор”, в следния състав:

1. проф. д-р Огнян Симеонов, Първи заместник ректор и заместник ректор по обучението в ОКС „Бакалавър”, Университет за национално и световно стопанство – Председател;

2. проф. д. ик. н. Михаил Динев, преподавател в Университет за национално и световно стопанство и Висше училище по застраховане и финанси

3. Димитрина Захаринова, Д.Е.С., регистриран одитор – Управител, СОП „Захаринова и Партньори” ООД – Член;

4. Диана Деянова – Рангелова, Д.Е.С., регистриран одитор – Управител, СОП „Захаринова и Партньори” ООД – Член;

5. Васка Гелина, Д.Е.С., регистриран одитор, Управител, СОП „Ейч Ел Би България” ООД – Член;

 

“Ейч Ел Би България” ООД

„Захаринова и Партньори” ООД

Висше училище по застраховане и финанси

Дата: 23.03.2015 г.

Гр. София