Жури

ЖУРИ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ОДИТ ЗА СТУДЕНТИ
„МЛАД ОДИТОР” 2020 г.

 

Ръководството на  Одиторско дружество „Ейч Ел Би България” ООД, Ръководството на  Одиторско дружество „Захаринова Нексиа” ООД и Ръководството на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

 

ОПРЕДЕЛИХА

Жури, във връзка с предстоящия национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор”, в следния състав:

1. проф. д-р Огнян Симеонов, председател на Kомисия за публичен надзор над регистрираните одитор ( КПНРО) – Председател;

2. проф. д. ик. н. Михаил Динев, преподавател в Университет за национално и световно стопанство и Висше училище по застраховане и финанси

3. проф. Али Вейсел, сертифициран вътрешен одитор, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси;

4. гл.ас. д-р Бисер Райнов, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси;

5. Димитрина Захаринова, Д.Е.С., регистриран одитор – Управител, Одиторско дружество „Захаринова Нексиа”– Член;

6.Марина Кръстева, Д.Е.С., регистриран одитор – Управител, Одиторско дружество „Захаринова Нексиа“ ООД – Член;

7. Вероника Ревалска, Д.Е.С., регистриран одитор, Управител, Одиторско дружество „Ейч Ел Би България” ООД – Член;

 

 

“Ейч Ел Би България” ООД

„Захаринова Нексиа” ООД

Висше училище по застраховане и финанси

Дата: 1.03.2020 г.

Гр. София