Захаринова и партньори ВУЗФ Университет HLB Bulgaria


Навигация: Начална страница Класиране и отличия

Класиране и отличия

След приключване на първите три етапа на „Млад одитор”, по решение на журито се определят трите най-добре разработени казуса, които се допускат до класиране и награждаване. Броят на участниците в първи и втори етап (регистрация и тест) е неограничен. Броят на участниците в трети етап се определя от постигнатите резултати на теста на всеки участник. Журито извършва класиране след приключване на трети етап – казус, и определя трима участници – победители, като се класират съответно на първо, второ и трето място.
Победителите ще бъдат обявени и наградени на тържествена церемония, която ще се проведе на 8 юни 2016 г.

Журито присъжда отличията по реда на класиране, както следва:

Първо място – стаж в компаниите съорганизатори на състезанието–„ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец; Парична награда в размер на 2000 лева; плакет и сертификат за участие.

Второ място – стаж в компаниите съорганизатори на състезанието–„ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец; Парична награда в размер на 1000 лева; плакет и сертификат за участие.

Трето място – стаж в компаниите съорганизатори на състезанието–„ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец; Парична награда в размер на 500 лева; плакет и сертификат за участие

Четвърто мястостипендия в размер на 25% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език; сертификат за участие.

Пето мястостипендия в размер на 20% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език; сертификат за участие.

Организационният комитет (ОК) дава предложения за размера и формата на наградите, като консултира и организира партньорските организации за участие в наградния фонд.

ОК публикува на сайта на ВУЗФ резултатите от конкурса, снимков материал и всички съпътстващи състезанието материали.