Награди

След приключване на първите три етапа на конкурса „Млад одитор”, по решение на журито се определят трите най-добре разработени казуса, които се допускат до класиране и награждаване. Броят на участниците в първи и втори етап (регистрация, тест и есе) е неограничен. Броят на участниците в трети етап се определя от постигнатите резултати на теста на всеки участник. Журито извършва класиране след приключване на третия етап и определя трима победители, като те се класират съответно на първо, второ, трето, четвърто и пето място.
Победителите ще бъдат обявени и наградени на специална тържествена церемония.

Журито присъжда отличията по реда на класиране, както следва:

Първо място. Финансиране на обучение във висше училище в Р България в размер на 2 000 лева (учредено от одиторски дружества Ейч Ел Би България и Захаринова Нексиа),  право на едномесечен стаж в одиторски дружества Ейч Ел Би България или Захаринова Нексиа.

Второ място. Финансиране на образователна степен във висше училище в Р България в размер на 1000 лв. (учредено от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори).

Трето място. Финансиране на образователна степен във висше училище в Р България в размер на 500 лв. (учредено от Института на дипломираните експерт – счетоводители), право на едномесечен стаж в одиторски дружества Ейч Ел Би България или Захаринова Нексиа.

I-ва специална награда. Награда „Академик Иван Гюзелев“,  право на едномесечен стаж в структурата на Сметната палата.

II-ра специална награда. Стипендия в размер на15% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) с преподаване на български език.

Организационният комитет дава предложения за размера и формата на наградите, като консултира и организира партньорските организации за участие в наградния фонд.

Организационният комитет публикува на сайта на ВУЗФ резултатите от конкурса, снимков материал, както и всички съпътстващи състезанието материали.