Казус

Участниците, допуснати до този етап на конкурса, разполагат с два астрономически часа, в рамките на периода от 00:00 ч. на  27 април  до 23:59 ч. на 25 май 2021 г. за да опишат своя вариант на решение на предложения проблем.

Казусът ще бъде качен на същата онлайн платформа както и тестът.

Достъпът ще се осъществява посредством индивидуалната парола и потребителско име дадени на всеки при регистрация.

На участниците, които не са се справили с теста на предходния етап, автоматично им бива анулиран достъпът до системата

Решенията на поставените казуси ще бъдат проверени от журито в периода от 26 май до 5 юни.

Информация относно журито ще намерите на страницата на конкурса, секция Жури.