Казус

Всеки участник допуснат до този етап на конкурса разполага с два астрономически часа, в рамките на периода от 00:00 ч. на  13 май  2019 г.  до 23:59 ч. на 28 май 2019 г. за да опише своя вариант на решение на предложения проблем.

Казусът ще бъде качен на същата онлайн платформа както и тестът.

Достъпът ще се осъществява посредством индивидуалната парола и потребителско име дадени на всеки при регистрация.

На участниците, които не са се справили с теста, автоматично им бива анулиран достъпът до системата.

До платформата можете да стигнете от ТУК или на адрес:

www.eclass.bg

Решенията на поставените казуси ще бъдат проверени от жури в периода от

Информация относно журито ще намерите на страницата на конкурса, секция Жури.