Казус

Участниците, допуснати до този етап на конкурса, разполагат с два астрономически часа, в рамките на периода от 00:00 ч. на  16 май  до 23:59 ч. на 5 юни 2022 г. за да опишат своя вариант на решение на предложения проблем.

Казусът ще бъде достъпен до всички, които са преминали втори етап на конкурса.

На участниците, които не са се справили с теста на предходния етап, автоматично им бива анулиран достъпът до системата

Решенията на поставените казуси ще бъдат проверени от журито в периода до 12 юни.

Информация относно журито ще намерите на страницата на конкурса, секция Жури.