Тест

Всеки участник регистрирал се за участие в конкурса ще получи  e-mail с линк за достъп до теста.

Тестът ще бъде отворен за решаване в периода от 8:00 ч. на  14 април 2022 г. до 23:59 часа на 9 май 2022 г.

Участниците ще получат информация на подадените от тях имейли за своя резултат и съответно информация дали преминават в следващия етап.

Тестът се решава само веднъж, при втори опит за решаване кандидадът се дисквалифицира.

Над 50% правилни отговори, дават право на достъп до следващия етап от конкурса.

Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник разполага с 30 минути и един опит, за да го реши. След изтичане на времето, тестът автоматично се затваря.

На всички участници желаем успех!