Материали за подготовка

 

  1. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги – издание 2018 – първа част
  2. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги – издание 2018 – втора част
  3. Закон за независимия финансов одит
  4. Закон за счетоводството
  5. Учебник по Одитинг
  6. Международни одиторски стандарти