Регламент

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТРУКТУРА НА КОНКУРСА

Право да участват в конкурса “Млад одитор” като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат работещите в одиторски предприятия. Конкурсът се провежда на български език.

Броят на участниците в първи и втори етап (регистрация и тест) е неограничен. Броят на участниците в трети етап се определя от постигнатите резултати от втори етап на всеки участник.

През 2021 г., според новия регламент, конкурсът ще премине през 3 етапа на регистрация, тест, казус и есе.

Първи етап

Регистрацията на участниците се извършва от 4 март  до 3 април 2021 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на електронната страница на конкурса.

След приключване на срока за регистрация, всеки участник получава на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Всички участници ще получат тази информация в рамките на периода 6 – 8 април 2021 г.

Втори етап

Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на  9 април 2021 г. до 23:59 часа на 23 април 2021 г.

Всеки участник, решил въпросите от теста с над 60% верни отговори, се допуска до следващия етап от състезанието – решаване на казус.

В момента на приключване на теста всеки участник получава автоматичен отговор от системата дали бива допуснат до трети етап.

Трети етап

Казус + писане на есе са достъпни в онлайн платформата в периода 27 април – 25 май 2021 г. Всеки допуснат участник използва своето потребителско име и парола от вече направената си регистрация.