Захаринова и партньори ВУЗФ Университет HLB Bulgaria


Навигация: Начална страница Регламент

Регламент

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТРУКТУРА НА КОНКУРСА

1.  Право да участват в конкурса “Млад одитор” като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в област счетоводство, финанси и контрол, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски предприятия. Конкурсът се провежда на български език.

Броят на участниците в първи и втори етап (регистрация и тест) е неограничен. Броят на участниците в трети етап се определя от постигнатите резултати от втори етап на всеки участник.

Състезанието през 2018 г. ще премине в 3 етапа:

Първи етап – Регистрацията на участниците се извършва по време на първи етап от 19 март 2018 г. до 16 април 2018 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието –  http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, всеки участник получава на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Всички участници ще получат тази информация в рамките на периода

17 април – 23 април 2018 г.

Втори етап – Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на  23 април 2018 г. до 23:59 часа на 8 май 2018 г.

Всеки участник, решил теста с над 60% верни отговори, се допуска до следващия етап от състезанието – решаване на казус.

В момента на приключване на теста всеки участник получава автоматичен отговор от системата дали се допуска до трети етап.

Трети етап – Казусите са достъпни в онлайн платформата  в периода 14 май 2018 г. – 28 май 2018 г. Всеки допуснат участник използва потребителско име и парола от вече направената си регистрация.