Млад одитор- 2016

На 8 юни 2016 г. в сградата на ВУЗФ се проведе церемонията по награждаване на победителите в конкурса за студенти „Млад одитор – 2016“.
Конкурсът се организира за пета поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), заедно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова и Партньори“. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита за икономиката на страната и обществото.

В тазгодишния юбилеен конкурс “Млад одитор – 2016” взеха участие над 160 студенти от 18 висши училища от страната и чужбина. Най-много участници имаше от УНСС, от Висшето училище по застраховане и финанси, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет – Варна. До втория етап (решаване на тест), бяха допуснати 119 участници. До третия етап (решаване на казус), бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора.

Сред официалните гости на събитието бяха Диана Йорданова, народен представител, заместник -председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Весела Караиванова, подуправител на НОИ, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), Емил Евлогиев, зам.-председател на УС на ИДЕС, зам.-председателите на УС на ИДЕС Велин Филипов и Валя Йорданова, Венцислав Георгиев, директор на АДФИ, Людмил Спасов, зам.-председател на УС на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), Денислав Соколов, член на УС на ИВОБ, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, проф. Нено Павлов, зам.-председател на Икономическия и социален съвет.

При откриването на конкурсната церемония слова поднесоха доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, както и представители на комисията по оценяване, проф. Огнян Симеонов и проф. Михаил Динев. Петото издание на националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор“ стартира на 14 март т. г. Участниците преминаха през три етапа: онлайн регистрация на интернет страницата на конкурса, решаване на тест и решаване на казус. Тази година наградите финалистите получиха още по-привлекателни награди в сравнение с предишните конкурси.

Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“ спечели Ана Мавродиева от УНСС. Тя получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса –„Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец. Победителката получи и парична награда в размер на 2000 лева, учредена от Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, както и плакет, придружен със сертификат за участие. Наградите бяха връчени от г-жа Диана Йорданова, заместник -председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и от Милена Христова, Управител на „Ейч Ел Би България“ .

Второ място беше присъдено на Митко Парушев от Пловдивския университет, който също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда в размер на 1000 лева, учредена от специализирано одиторско предприятие „Захаринова И Партньори“ ООД, както и плакет и сертификат за участие. Наградите бяха връчени от г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата и от Димитрина Захаринова, Управител на „Захаринова и Партньори“.

Трето място беше отредено за Савомир Ботев от УНСС. Той получава възможност за стаж за срок от 1 месец в компаниите съорганизатори на конкурса –„Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД, парична награда в размер на 500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт–счетоводители, плакет и сертификат за участие. Наградата връчи г-н Бойко Костов, председател на ИДЕС.

На церемонията тази година бяха присъдени и 3 поощрителни награди за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса. Наградите бяха предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси под формата на годишни стипендии в размер на 25% и 20% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на университета. Специалните награди бяха присъдени на Анна-Мария Арнаудова (ВУЗФ), втората поощрителна награда получи Ваня Монова (ВУЗФ) и третата поощрителна награда бе отредена на Мария Атанасова (УНСС).

В края на събитието проф. Сава Гроздев, зам.-ректор на ВУЗФ, връчи официално на ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов купата, спечелена от екипа студенти на висшето училище в Националната студентска олимпиада по математика.