Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2015 г.“

IMG_4151

Конкурсът „Млад одитор“ се организира за четвърта поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно със специализираните одиторски компании „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Целта на конкурса е да бъде популяризирана одиторската професия сред младите хора, както и да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.
Сред официалните гости на събитието, взели активно участие в церемонията по награждаване, бяха г-жа Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Бисер Петков, управител на НОИ, г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси, г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Весела Караиванова, подуправител на НОИ, г-жа Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, г-н Виктор Трифонов, главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, г-н Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), г-н Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС, г-жа Стефка Стоева, конституционен съдия.
Като част от програмата на събитието, председателят на Сметната палата г-н Цветан Цветков представи новия закон за Сметната палата и разкри механизмите за взаимодействие с другите национални контролни органи. Дискусията бе ориентирана около обхвата на дейността на Сметната палата и сътрудничеството й с държавните органи в борбата с престъпността и корупцията.
Участие в Националния конкурс “Млад одитор – 2015” взеха 99 студенти от 10 висши училища в страната. Най-много регистрирани участници имаше от УНСС (32), следвани от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (19) и Висшето училище по застраховане и финанси (18). До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 81 участници, от които 33 мъже (41%) и 48 жени (59%). До третия етап, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговори (тест, минимум 13 верни отговори). „Одиторски процедури за проверка на имоти, машини, съоръжения и оборудване“ бе темата на казуса, по който разсъждаваха всички участници в конкурса.
Тази година наградите за финалистите бяха още по-предизивкателни от миналогодишните.
Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2015“ спечели Георги Стоянов от УНСС. Победителят получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса –„ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец. Победителят получи и парична награда в размер на 2000 лева, както и плакет и сертификат за участие. Наградата беше връчена от г-жа Менда Стоянова.
Второ място беше присъдено на Мартин Стоев от ВУЗФ, който също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда в размер на 1000 лева, както и плакет и сертификат за участие. Наградата беше връчена от г-н Бисер Петков.
Трето място беше отредено за Анита Емилова от ВУЗФ. Студентката получава възможност за стаж за срок от 1 месец, парична награда в размер на 500 лева, плакет и сертификат за участие. Наградата връчи г-н Бойко Костов.
На церемонията тази година бяха присъдени и 3 поощрителни награди за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса. Наградите бяха предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси под формата на годишни стипендии в размер на 25% и 20% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на университета, с преподаване на български език.
Специалните награди бяха присъдени на Радост Рачева (УНСС). Наградата й връчи доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.
Втората поощрителна награда получи Мила Георгиева (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов), награди я г-жа Ваня Донева.
Третата поощрителна награда отиде при Евтимия Бахчеванова (ВУЗФ).
Повече информация можете да откриете на уеб страницата на конкурса: http://mladoditor.vuzf.bg/.
Медийни партньори на събитието са: сп. „Икономика“, в. „Застраховател прес“, агенция „Кросс“, Inews.bg, Klassa.bg.