Организатори

“Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)” е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, счетоводството, застраховането, социалното осигуряване, финансовия мениджмънт и маркетинг. Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика.

 

„Ейч Ел Би България” ООД е одиторско дружество вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 017. Компанията е основана през 1999г. като „Биекс Одит”. През месец юни 2008 г. компанията бе приета за член на “HLB International” –  международна мрежа на одиторски и консултантски компании, създадена през 1969г., с 745 офиса в над 153 държави и 27,485 служители.

 

“Захаринова и партньори” ООД е водеща одиторска и консултантска компания, основана през 2009 г. като „Захаринова и Партньори“ ООД. Компанията е вписана в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 138. През 2018 г. дружеството обяви включването си в международната одиторска и консултантска мрежа на Nexia International и приема името „Захаринова Нексиа“ ООД.