Захаринова и партньори ВУЗФ Университет HLB Bulgaria


Навигация: Начална страница Организатори

Организатори

„Ейч Ел Би България” ООД е специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 017. Компанията е основана през 1999г. като „Биекс Одит”. През месец юни 2008 г. компанията бе приета за член на “HLB International” -  международна мрежа на одиторски и консултантски компании, създадена през 1969г., с 480 офиса в над 100 държави и 14 000 служители.

“Захаринова и партньори” ООД е една от водещите компании в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, консултантски услуги в областта на финансите и услуги по управление на риска. Дружеството е специализирано одиторско предприятие, вписано под № 138 в регистъра на Института на Дипломираните Експерт – Счетоводители и е член на Българския Институт на дипломираните експерт – счетоводители.

“Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)” е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, счетоводството, застраховането, социалното осигуряване, финансовия мениджмънт и маркетинг. Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика.