Млад одитор 2014

На 4 юни 2014 г. във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, се проведе официалната церемония по награждаване на финалистите в ІІІ-тия Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“.

Конкурсът се организира за трета поредна година от ВУЗФ съвместно със специализираните одиторски компании „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова и партньори“.  Конкурсът има за цел да популяризира одиторската професия сред младите хода в България, както и да подчертае ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

Идеята за него се роди поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

Право да участват като състезатели имаха всички студенти, обучаващи се в специалностите финанси, счетоводство и контрол от всички висши училища в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават.

Състезанието премина в 3 етапа, в които бяха откроени финалистите:

1. Регистрация на участниците и проверка на критериите за допустимост в конкурса.

2. Тест по одит – използва се онлайн платформата на ВУЗФ с времетраене 30 минути. Тестът включваше 20 въпроса по международни одиторски стандарти.

3. Казус по одит – решава се в онлайн платформата на ВУЗФ в рамките на 2 часа. Казусът бе еднакъв за всички и изискваше одиторска преценка за прилагане на одиторски процедури по конкретни обекти на одит и описание на очакваните доказателства.

Журито на конкурса, председателствано от проф. д-р Огнян Симеонов, оцени решенията по казусите и определи тримата победители; присъди и седем допълнителни награди за участниците с най-оригинални идеи.

Тази година в конкурса взеха участие 232 студенти от 20 висши училища в страната, което бе с над една трета повече от миналата година. Най-много регистрирани участници имаше от УНСС (83), следвани от Икономическия университет – Варна (52) и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (30). До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 188 участници, от които 45 мъже (24%) и 143 жени (76%). До третия етап, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора (тоест, минимум 13 верни отговора).

Тримата финалисти – Кристина Енева – 1-во място (УНСС), Николай Стойнов – 2-ро място (УНСС) и Лазарина Сиракова – 3-то място (ВУЗФ), спечелиха 1-месечни стажове в компаниите съорганизатори, както и стипендии в размер съответно на 75%, 50% и 30% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ с преподаване на български език; всеки победител получи и плакет и сертификат.

Седемте специални награди бяха присъдени на Дияна Неделчева и Ева Дякова (ВУЗФ), Елвира Георгиева, Магдалена Раклеова, Стоян Карасанов, Теодора Петрова (УНСС) и Йорданка Илийкова (СА „Д.А. Ценов“). Всички те получиха стипендия в размер на 20% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ. В допълнение, за първи път тази година, наградените получиха и право на едномесечни стажове в една от институциите: Агенция за държавна финансова инспекция, Институт на дипломираните експерт-счетоводители, Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори и Национален осигурителен институт.

Сред официалните гости на събитието, които взеха активно участие в церемонията по награждаване, бяха Лидия Руменова, председател на Сметната палата, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Весела Караиванова-Начева, подуправител на НОИ, Боряна Пенчева, член на УС на БНБ, Менда Стоянова, народен представител в 42-то НС, Ели Милушева, главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката и енергетиката, Ева Кьосева, директор на Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в Агенцията за държавна финансова инспекция, Йордан Карабинов, председател на Института на вътрешните одитори в България.