Млад одитор 2012

КЛАСИРАНЕ И ОТЛИЧИЯ

След приключването на първите три етапа на „Млад одитор”, по решение на журито се определиха трите най-добре разработени казуса, които бяха допуснати до класиране и награждаване.
Журито извърши класиране след приключването на трети етап – казус, и определи трима участници – победители, като се класираха съответно на първо, второ и трето място.
Журито присъди отличията по реда на класиране, както следва:
Първо място – стаж в компаниите съорганизатори на състезанието–“HLB Bulgaria” и „Zaharinova and Partners” за срок от 1 месец; пълна стипендия за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език; плакет и сертификат за участие.
Второ място – стаж в компаниите съорганизатори на състезанието–“HLB” и „Zaharinova and Partners” за срок от 1 месец; 75 % отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език; плакет и сертификат за участие.
Трето място – стаж в компаниите съорганизатори на състезанието–“HLB” и „Zaharinova and Partners” за срок от 1 месец; 50 % отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език; плакет и сертификат за участие
Присъдиха се и седем специални награди за креативно мислене на участници, които проявиха оригинален подход в своето решение на казуса в размер на 20 % отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език, както и сертификат за участие.
Организационният комитет (ОК) даде предложения за размера и формата на наградите, като консултира и организира партньорските организации за участие в наградния фонд.
ОК публикува на сайта на ВУЗФ резултатите от конкурса, снимков материал и всички съпътстващи състезанието материали.
Статистика от конкурса:
93 студенти се включиха в първото издание на „Млад одитор”
66 жени и 27 мъже – студенти доказаха, че счетоводство, контрол и одитинг са интересен и търсен занаят
В състезанието взеха участие студенти от Италия, Кипър и Холандия

93 студенти от 14 български и чуждестранни университети се включиха в първото издание на състезанието „Млад одитор”. Интересът към него бе двойно по-голям от страна на дамите, които са общо 66; господата участници бяха 27.
Студенти от 18 града се включиха в надпреварата, сред тях – Неапол (Италия), Никозия (Кипър), София, Враца, Ботевград, Добрич, Долни Дъбник, Драгоман, Дупница, Куклен, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, Сандански, Свищов, Сливен.

Представените университети бяха общо 14, като още през първата си година състезанието привлече участници от 3 чуждестрани: Bocconi University(Италия), University of Nicosia (Кипър), Hanze University of Groningen (Холандия), Международно Висше Бизнес Училище, ИПФ Сливен, Икономическа университет – Варна, СУ „Св. Кл. Охридски”, УНСС, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Нов български университет, ПУ „Паисий Хилендарски”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

93 участвали, 66 успешно преминаха на втори етап.

Наградените са публикувани най-горе на страницата.

РЕЗУЛТАТИ
Журито на националния конкурс по одит за студенти присъди:
I място Кирил Башикаров
II място Биляна Драмлийска
III място Радко Ковачев
Награди за оригинален подход:
Емилия Шехтова, Ина Цветкова, Донита Панайотова, Александра Бонева, Цветелина Илчова, Магдалена Драгоева, Димитрина Симеонова

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ
На 06 юни 2012г. от 18:30ч. в зала „Средец” на хотел „Шератон”
се проведе церемонията по награждаването на победителите в Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”.
Бяха поканени всички участници да заповядат на церемонията.
Там бяха оповестени за първи път и съответно наградени,отличилите се в конкурса.

Официални гости на церемонията бяха:
-г-жа Менда Стоянова,председател на Парламентарната комисия по бюджет и финанси

-г-жа Боряна Иванова, зам.-министър на финансите

-д-р Николай Чаталбашев, председател на Комисята за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО)

-г-жа Теменужка Петкова – директор на Агенция за държавна финансова инспекция

-г-н Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС)

-проф. д-р Валери Димитров – председател на Сметна палата

-г-н Цветан Цветков – зам.- председател на одитна дирекция “Финансови одити”, одитна дирекция “Одити на изпълнението”