Млад одитор 2013 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ОДИТ ЗА СТУДЕНТИ

 „ Млад одитор“ 2013 г.

  Обобщени резултати

 

Победители в това издание на конкурса са:

Ева  Илиева –          Икономически университет- Варна      –  Първо място , пълна стипендия за целия период на обучение по магистърските програми на ВУЗФ с преподаване на български език и едномесечен стаж в одиторска компания „Ейч Ел БИ България“ ООД или  „Захаринова и Партньори“ ООД – Стипендията е учредена от одиторски компании „Ейч Ел Би България“ ООД и  „Захаринова и Партньори“ ООД

Диана  Борисова Гинева- Универистет за национално и световно стопанство – Второ  място , 75 процента отстъпка от семсетриалните такси за целия период на обучение за магистърските програми на ВУЗФ с преподаване на български език и едномесечен стаж в одиторска компания „Ейч Ел БИ България“ ООД или  „Захаринова и Партньори“ ООД – Стипендията е учредена от одиторски компании „Ейч Ел Би България“ ООД и  „Захаринова и Партньори“ ООД

Сафет  Кадир- Универистет за национално и световно стопанство – Трето  място , пълна стипендия за едномесечния период на обучение по магистърските програми на ВУЗФ с преподаване на български език и едномесечен стаж в одиторска компания „Ейч Ел Би България“ ООД или  „Захаринова и Партньори“ ООД

Стипендията е учредена от одиторски компании „Ейч Ел Би България“ ООД и  „Захаринова и Партньори“ ООД

Награда за най-оригинален подход към решаване на поставен казус-20 процента отстъпка от таксата за целия период на обучение по магистърските програми на Висшето училище по застраховане и финанси с преподаване на български език печелят:

Вая  Русева -УНСС

Виктория  Динева-УНСС

Илияна  Платиканова– СУ „Св. Климент Охридски“

Магдалена Раклеова         -УНСС

Николай  Дерменджиев-УНСС

Ралица  Коджабашева-УНСС

Цветелина  Илчова– УНСС

Победителите в тази категория са подредени по азбучен ред.

Стипендиите в тази категорияса учредени от Висшето училище по застраховане и финанси.

Официални гости на церемонията по награждаване на тазгодишните участници, провела се на 05.06.2013 г. в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси бяха:

§

проф. д-р. Валери Димитров – Председател на Сметната палата и Заместник-председатели на Сметната палата Валери Апостолов и Цветан Цветков

г-жа Ваня Донева – Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

г-н Бисер Петков – Управител на Национален осигурителен институт и г-жа Весела Караиванова-Начева – Подуправител на Национален осигурителен институт

г-н Бойко Костов – Председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

г-жа Боряна Пенчева – Член на Управителния съвет на Българска народна банка и г-н Иван Мавров – Главен одитор на Българска народна банка

г-жа Менда Стоянова – Заместник-председател в 41 Народно събрание и Председател на Комисията по бюджет и финансии в 41 Народно събрание, народен представител в 42 Народно събрание

г-н Николай Попов – Заместник-председател на Комисия за финансов надзор

г-жа Стефка Стоева – Член на Конституционния съд

г-жа Димана Ранкова – Съветник на Президента на Република България по финансова политика

 

Статистика млад одитор 2013 г.

Общо регистрирали се за участие в конкурса: 177 души („Млад одитор“ 2012 г. – 93ма)

Достигнали финален етап: 84 души („Млад одитор“ 2012 г. – 66 души)

123 жени

54 мъже

79 студенти- УНСС

21 студенти  -„Д. А. Ценов“ Свищов

26 студенти – Варненски свободен университет

Общо от София-91 студенти

Тази година няма студенти от чужбина

Представени универистети:

Бургаски свободен университет
Висше училище по застраховане и финанси
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Икономически университет- гр. Варна
Колеж по телекомуникации и пощи
Международно Висше Бизнес Училище
Нов Български Университет
Пловдивдски универисте ”Паисий Хилендарски”
Русенски университет “Ангел Кънчев”
City University of Seattle
Стопанска академия “Димитър А. Ценов”
Софийски универистет “Св. Климент Охридски
Технически универисте – София
Универистет за архитектура, строителство и геодезия
Университет за национално и световно стопанство
Шуменси универистет  „Е. К. Преславски“
Югозападен универисте “Неофит Рилски”