За конкурса

„Млад одитор” – национален конкурс по одит за студенти се провежда от 2012 г. Целта на състезанието е популяризиране на одиторска професия сред младите хода в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло. Конкурсът се организира от „Висшето училище по застраховане и финанси” (ВУЗФ) заедно с одиторски дружества „HLB България” и „Захаринова Нексиа“. Организаторите подготвят тест и казус за участниците, като това могат да бъдат всички студенти, обучаващи се в областта на счетоводството и финансите.

Млад Одитор 2019

Млад Одитор 2018

Млад Одитор 2017

Млад Одитор 2016

Млад одитор 2015

Млад одитор 2014

Млад одитор 2013

Млад одитор 2012