Захаринова и партньори ВУЗФ Университет HLB Bulgaria


Навигация: Начална страница Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2017г.“

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2017г.“

От 25-ти март стартира шестото издание на конкурса „Млад одитор“ – национален конкурс по одит за студенти. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

Организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с Одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Право да участват като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в специалностите  финанси, счетоводство и контрол от всички висши учебни заведения в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават. Конкурсът се провежда на български език.

В годишния юбилеен на конкурс “Млад одитор ” през 2016 г.  взеха участие над  160  студенти от 18 висши училища в страната. Най-много регистрирани участници имаше от УНСС, следвани от Висше училище по застраховане и финанси, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономически Университет Варна. До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 119 участници. До третият етап, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора (тест, минимум 13 верни отговора).

Сред официалните гости на церемонията по награждаването бяха Диана Йорданова, Зам. председател на комисията по бюджет и финанси, Цветан Цветков, Председател на Сметна палата, Весела Караиванова, Подуправител на НОИ, Ваня Донева,Председател на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, Бойко Костов, Председателя на ИДЕС, Емил Евлогиев, зам. председател на УС на ИДЕС/, Велин Филипов, зам. Председател на УС на ИДЕС, Валя Йорданова ,Зам. председател на УС на ИДЕС, Венцислав Георгиев, Директор на АДФИ, Людмил Спасов, Заместник-председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България ИВОБ, Денислав Соколов, член на Управителния съвет на ИВОБ, Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален Съвет, Проф. Нено Павлов, зам.-председател на Икономически и социален съвет.

Победителите през 2016 г. отличените с награди бяха Ана Мавродиева от УНСС (първо място), Митко Парушев от Пловдивския университет (второ място)  и трето място беше отредено за Савомир  Ботев от УНСС. Освен паричните награди отличените получиха и възможност за едномесечен стаж в одиторските компании „Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД. което е доказателство за ползата и ефикасността от участие в „Млад одитор“ и гаранция за бъдещи успехи.

На церемонията през 2016 бяха присъдени и 3 поощрителни награди за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса. Наградите бяха предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси под формата на годишни стипендии в размер на 25% и 20% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на университета, с преподаване на български език.

Състезанието през 2017 г. ще премине в 3 етапа:

Първи етап – Регистрацията на участниците се извършва по време на първи етап от 25 март 2017 г. до 17 април 2017 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието –  http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, всеки участник получава на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Всички участници ще получат тази информhttp://mladoditor.vuzf.bg/wp-admin/edit.php?post_type=pageация в рамките на периода

17 април – 23 април 2017 г.

Втори етап – Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на  25 април 2017 г. до 23:59 часа на 8 май 2017 г.

Всеки участник, решил теста с над 60% верни отговори, се допуска до следващия етап от състезанието – решаване на казус.

В момента на приключване на теста всеки участник получава автоматичен отговор от системата дали се допуска до трети етап.

Трети етап – Казусите са достъпни в онлайн платформата  в периода 15 май 2017 г. – 29 май 2017 г. Всеки допуснат участник използва потребителско име и парола от вече направената си регистрация.

Повече информация за конкурса можете да намерите на уеб страницата: http://mladoditor.vuzf.bg/ .