Захаринова и партньори ВУЗФ Университет HLB Bulgaria


Навигация: Начална страница Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2016г.“

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2016г.“

Стартира петото издание на конкурса „Млад одитор“

 От 14-ти март стартира петото издание на конкурса „Млад одитор“ – национален конкурс по одит за студенти. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

Организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно със специализирани одиторски  предприятия „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Право да участват като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в специалностите финанси, счетоводство и контрол от всички висши учебни заведения в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават. Конкурсът се провежда на български език.

В миналогодишното издание на конкурса взеха участие над 99 студенти от 10 висши учебни заведения в страната. Най-много регистрирани участници имаше от УНСС (32), следвани от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (19) и Висшето училище по застраховане и финанси (18). До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 81 участници, от които 33 мъже (41%) и 48 жени (59%). До третия етап, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговори (тест, минимум 13 верни отговори). „Одиторски процедури за проверка на имоти, машини, съоръжения и оборудване“ бе темата на казуса, по който разсъждаваха всички участници в конкурса.

През 2015 г. отличените с награди бяха Георги Стоянов от УНСС (първо място), Мартин Стоев от ВУЗФ (второ място)  и трето място беше отредено за Анита Емилова от ВУЗФ, която получи възможността за стаж, за срок от 1 месец в „Ейч Ел Би България“ и след изтичането му и беше предложено да продължи работа в компанията, която заема и до момента.  Което е доказателство за ползата и ефикасността от участие в „Млад одитор“ и гаранция за бъдещи успехи.

Тази година като юбилейно издание, организаторите на „Млад Одитор- 2016“ ще се постараят да направят конкурса още по-интересен и запомнящ се за неговите участници и гости.

Състезанието ще премине в 3 етапа:

Първи етап – Регистрацията на участниците се извършва по време на първи етап от 14 март 2016 г. до 04 април 2016 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието –  http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, всеки участник получава на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Всички участници ще получат тази информация в рамките на периода

04 април – 08 април 2016 г.

 Втори етап – Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на  11април 2016 г. до 23:59 часа на 24 април 2016 г.

Всеки участник, решил теста с над 60% верни отговори, се допуска до следващия етап от състезанието – решаване на казус.

В момента на приключване на теста всеки участник получава автоматичен отговор от системата дали се допуска до трети етап.

Трети етап – Казусите са достъпни в онлайн платформата  в периода 09 май 2016 г. – 22 май 2016 г. Всеки допуснат участник използва потребителско име и парола от вече направената си регистрация.

Повече информация за конкурса можете да намерите на уеб страницата: http://mladoditor.vuzf.bg/ .