Захаринова и партньори ВУЗФ Университет HLB Bulgaria


Навигация: Начална страница Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2018г.“

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2018г.“

Конкурсът „Млад одитор“ се организира за седма поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Целта на конкурса е да бъде популяризирана одиторската професия сред младите хора, както и да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

Основни организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с Одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Право да участват като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в специалностите  финанси, счетоводство и контрол от всички висши учебни заведения в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават. Конкурсът се провежда на български език.

Конкурсът през 2018 г. ще премине в 3 етапа:
-Регистрация
-Тест
-Казус

Първи етап – Регистрацията на участниците се извършва по време на първи етап от 19 март 2018 г. до 16 април 2018 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието –  http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, всеки участник получава на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Всички участници ще получат тази информация в рамките на периода

17 април – 23 април 2018 г.

Втори етап – Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на  23 април 2018 г. до 23:59 часа на 8 май 2018 г.

Всеки участник, решил теста с над 60% верни отговори, се допуска до следващия етап от състезанието – решаване на казус.

В момента на приключване на теста всеки участник получава автоматичен отговор от системата дали се допуска до трети етап.

Трети етап – Казусите са достъпни в онлайн платформата  в периода 14 май 2018 г. – 28 май 2018 г. Всеки допуснат участник използва потребителско име и парола от вече направената си регистрация.

mlad

През 2017 г. в “Млад одитор” взеха участие студенти от над 11 висши училища в страната. Най-много регистрирани участници имаше от УНСС, следвани от Висше училище по застраховане и финанси, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономически Университет Варна.